+995 790 192020 +995 598 086178

ოფისი: აბუსერიძე-ტბელის ქ. 13, ქ. თბილისი.

შესვლა რეგისტრაცია

შესვლა

რეგისტრაცია

გთხოვთ შეავსოთ ყველა ველი

იმეილი არასწორია

შპს "ქეი ენდ დი გრუპ"-ის საბანკო ანგარიში

ქვემოთ წარმოდგენილია შპს "ქეი ენდ დი გრუპ"-ის საბანკო ანგარიში და რეკვიზიტები:

სს საქართველოს ბანკი. კოდი: BAGAGE22

ანგარიშის ნომერი: GE67BG0000000832411700GEL 

 

გადახდის ფორმები:

- საბანკო გადარიცხვა

- კარზე გადახდა

- ნაღდი ანგარიშსწორება